טופס הרשמה לקורס
 
 

העתק דף זה לקובץ word חדש, הדפס ושלח

 

 טופס הרשמה

קורסי מאליגן/פגיעות ספורט/ארוטופדיה בהריון/מפרק הלסת/ימי עיון

שם פרטי  _______________________

שם משפחה_________________________        

שם ושם משפחה באנגלית    ______________________

מס תעודת זהות_________________

מס' טלפון נייד_________________    

מקום עבודה   _________________

חברות עמותה בתוקף:   כן/לא

כתובת למשלוח דואר:

 רחוב _________________ מספר____________________

ישוב __________________ מיקוד/ת.ד. ______________________

 

כתובת דואר אלקטרוני :____________________________________

 

הנני מעוניין להשתתף בקורס מאליגן:                רביע עליון /  תחתון

קורס גו/אגן/ירך סביב הריון ולידה:                   ____________

קורס אחר:                                                  _____________

 

 

הנני מצרף המחאת מקדמה לפקודת ספורט אנד ספיין פיזיותרפיה:  על סך_________₪.

  • ידועים לי תנאי ההרשמה והביטול

 

על החתום: _________________   תאריך:______________________

 

טופס זה יש לשלוח לכתובת בצרוף המחאה : המאה ואחד 29, רמת גן 5222510.

 

נשמח לראותכם,

                                                                                                ספורט אנד ספיין

 

 

 

 

 

 

 

 
 

בית זילברמינץ, שלם 3 רמת גן מיקוד 522155      טלפון: 03-6760402    פקס: 03-6760261