בן קורמק בישראל מרץ 2018
 
 

בן קורמק, מגיע לישראל לקורס בן שלושה ימים:

Functional therapeutic movement: LBP & lower limb

הקורס יתקיים בבית הספר לפיזיותרפיה באסף הרופא בתאריכים 5-7/3/2018 0830 עד 1630! (כשיש עוד חניה)

עלות הקורס 1975 ש"ח כולל מע"מ לחברי העמותה לפיזיותרפיה.  2200 למשתתפים שאינם חברי העמותה!

ההרשמה בטל 03-6760402

התשלום באשראי או בהעברה בנקאית

 

תקנון ביטול השתתפות (ע"פ מדיניות העמותה לפיזיותרפיה)

הודעה על ביטול הרשמה לקורס עד שבועיים טרם פתיחתו, מכל סיבה שהיא, יחויב המשתתף ב - %10 מעלות הקורס.

כל ביטול בתקופה של שבועיים טרם פתיחת הקורס שבוע למועד התחלת הקורס, מכל סיבה שהיא, יחויב המשתתף ב-%50 מעלות הקורס.

כל ביטול בתקופה של שבוע טרם פתיחת הקורס עד למועד התחלת הקורס, מכל סיבה שהיא, יחויב המשתתף בשכ"ל מלא אלא אם כן ימצא משתתף חלופי במקומו. ל

אחר פתיחת הקורס לא יוחזר שכ"ל.

במקרה של אי קיום הקורס מסיבה כלשהיא יוחזר התשלום במלואו.

 
 

רחוב המאה ואחד 29 רמת גן (רמת חן)      טלפון: 03-6760402    פקס: 03-6760261